MOTTO

 

” READY “

 

RAPI, EFEKTIF, AMANAH, DISIPLIN

YANG UTAMA

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR

PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK

MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

LAB. PSIKOLOGI